×
«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը