×
Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգում, ԱԾՄԴ