×
Ապրանքային նշանների պատկերային տարրերի միջազգային դասակարգում (7-րդ խմբագրություն) (Վիեննայի դասակարգիչ)